Městská část Praha 5 se pro rok 2017 rozhodla pilotně připojit k dalším obcím České republiky, které si osvojily myšlenku participativního rozpočtování jako inovativního nástroje přímé demokracie. Tyto Zásady stručně představují myšlenku participativního rozpočtu MČ Praha 5 a zároveň jsou podkladem pro schválení realizace participativního rozpočtu v roce 2017 Zastupitelstvem MČ.

Participativní rozpočtování velkou měrou zlepšuje komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Problematika rozpočtového plánování je většině obyvatel skrytá, přitom se v konci dotýká každého občana i návštěvníka lokality. Obecně je možné popsat participativní rozpočet (PaRoz) jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. Postupy, kterými radnice koordinují výběr realizovatelných návrhů občanů, jsou značně individuální, stejně jako výše (někdy podíl) vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu městských částí.

Proces výběru realizovatelných návrhů včetně harmonogramu si dovolujeme popsat v tomto dokumentu. Postup je takový, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu,  obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto finance mělo v lokalitě ve sledovaném období vylepšit, opravit, postavit či vybudovat. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskuzích, kde je myšlenka participativního rozpočtu představována. Návrhy pak občané předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování obyvatel o tom, které návrhy obyvatel má městská část v nejbližším termínu prakticky uvést ve skutečnost.