Chcete se podílet na budoucí podobě Prahy 5? Spolurozhodovat, kam budou peníze investovány? Diskutovat nad možnostmi a tématy? Říct svůj názor, kam by se městská část měla posouvat? Zúčastněte se projektu participativního rozpočtu! Občané díky němu mohou navrhnout své vlastní představy, prezentovat je a následně rozhodnout, kam a na co budou peníze použity. Celkem pět milionů korun bude rozděleno na minimálně pět projektů – s tím, že jejich přesný počet bude vycházet z hlasování. Chcete pro Prahu 5 víc? Je to na vás!

Aktuality

15. 08. Čekáme na vyjádření MHMP

Hezký prázdninový den všem navrhovatelům!

Pokud stále čekáte na vjádření o realizovatelnosti k Vašim projektům, prosíme, ještě posečkejte, u některých návrhů, kde vlastníkem pozemku není MČ Praha 5, čekáme na vyjádření Magistrátu hl. města Prahy ke svěření pozemků do naší správy.

Jakmile tuto informaci získáme, budeme Vás informovat.

Zatím si užívejte léta a dovolených :-)

23. 06. Veřejné setkání 22. června 2017

Děkujeme všem navrhovatelům, zástupcům radnice a veřejnosti za účast na veřejném setkání k projektům do Participativního rozpočtu Prahy 5 2017!

Sešlo se vás opravdu velké množství, vaše prezentace byly velice dobře zpracované a věříme, že pan místostarosta Martin Slabý zodpověděl dotazy k vaší spokojenosti. 

Jak jsme říkali na veřejném setkání, nyní zahajujeme jednání s příslušnými vlůastníky pozemků (zejména MHMP) tak, abychom co nejdříve věděli, které projekty jsou námi realizovatelné a tudíž mohou postoupit do hlasovací fáze.

Přejeme vám všem krásné léto!

7. 06. DŮLEŽITÉ - VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 22. 6. 2017!!!

Zveme všechny navrhovatele, spolunavrhovatele a zejména občany Prahy 5 k 1. VEŘEJNÉMU SETKÁNÍ k projektům v Participativním rozpočtu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 17:30 v Zastupitelském sále MČ Praha 5, 6. patro, Štefánikova 13, 15.

Na setkání budou přímo navrhovateli krátce představeny jejich projekty a bude k nim otevřena široká diskuze. K projektům se vyjádří i odborné útvary ÚMČ, které stále prověřují proveditelnost jednotlivých projektů. Přítomen bude i místostarosta Martin Slabý a další zástupci radnice.

Budeme rádi, pokud nám svoji účast potvrdíte na e-mail karolina.preislerova@praha5.cz.

Navrhovatelé budou ještě do konce týdne osobně pozváni skrze kontakty, které uvedli ve svých návrzích.

Těšíme se na vás!!

Časová osa

  • 1. dubna Začátek přijímání návrhů projektů od občanů
  • 22. května Ukončení přijímání návrhů projektů od občanů
  • 22. června Veřejné setkání nad všemi projekty s návrhy na dopracování (od 17:30 v Zastupitelském sále ÚMČ)
  • konec června Termín na dopracování dle našich připomínek
  • srpen Prověřování realizovatelnosti od chvíle ukončení přijímání návrhů (tedy 23. května) do poloviny srpna
  • srpen - září Veřejná prezentace realizovatelných návrhů
  • září - říjen Volba projektů navržených občany
  • říjen Zveřejnění výsledků hlasování