Chcete se podílet na budoucí podobě Prahy 5? Spolurozhodovat, kam budou peníze investovány? Diskutovat nad možnostmi a tématy? Říct svůj názor, kam by se městská část měla posouvat? Zúčastněte se projektu participativního rozpočtu! Občané díky němu mohou navrhnout své vlastní představy, prezentovat je a následně rozhodnout, kam a na co budou peníze použity. Celkem pět milionů korun bude rozděleno na minimálně pět projektů – s tím, že jejich přesný počet bude vycházet z hlasování. Chcete pro Prahu 5 víc? Je to na vás!

Aktuality

18. 10. HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH SPUŠTĚNO

Vážení navrhovatelé a příznivci participativního rozpočtování,

od dnešního dne je možné hlasovat o vítezných projektech! Aby Vám bylo hlasování umožněno, je třeba nejdříve vyplnit telefonní číslo, na které Vám bude zaslán ověřovací kód. Za zaslání SMS nic neplatíte. Na jeden ověřovací kód je možné udělit dva plusové a jeden mínusový hlas, ale není nezbytně nutné využít je všechny. Mínusový hlas prosím využívejte pouze v případě, že s realizací daného projektu ve svém okolí nesouhlasíte. Hlasovat je možné ZDE

Hlasování poběží do 8. listopadu 2018 do 23:59.

Všem navrhovatelům držíme palce!

26. 09. DŮLEŽITÉ - VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 12. 10. 2017!!!

Zveme Vás na druhé veřejné setkání, které proběhne dne 12. 10. 2017 od 17:30 v Zastupitelském sále v 6. patře, Štefánikova 13, 15, Praha 5.

Předmětem setkání bude diskuze nad schválenými projekty a informace o veřejném hlasování k výběru vítězných projektů. Dále bude pořizován videozáznam z tohoto setkání, zejména pak videomedailonky ke každému z projektů, které budou moci navrhovatelé použít k vlastní propagaci.

Budeme rádi, pokud nám svoji účast potvrdíte na e-mail karolina.vernerova@praha5.cz.

Těšíme se na vás!!

15. 08. Čekáme na vyjádření MHMP

Hezký prázdninový den všem navrhovatelům!

Pokud stále čekáte na vjádření o realizovatelnosti k Vašim projektům, prosíme, ještě posečkejte, u některých návrhů, kde vlastníkem pozemku není MČ Praha 5, čekáme na vyjádření Magistrátu hl. města Prahy ke svěření pozemků do naší správy.

Jakmile tuto informaci získáme, budeme Vás informovat.

Zatím si užívejte léta a dovolených :-)

Časová osa

  • 1. dubna Začátek přijímání návrhů projektů od občanů
  • 22. května Ukončení přijímání návrhů projektů od občanů
  • 22. června Veřejné setkání nad všemi projekty s návrhy na dopracování (od 17:30 v Zastupitelském sále ÚMČ)
  • konec června Termín na dopracování dle našich připomínek
  • srpen Prověřování realizovatelnosti od chvíle ukončení přijímání návrhů (tedy 23. května) do poloviny srpna
  • 12. října Druhé veřejné setkání nad realizovatelnými projekty (od 17:30 v Zastupitelském sále ÚMČ)
  • 18. října - 8. listopadu Hlasování o vítězných projektech
  • listopad Zveřejnění výsledků hlasování