Chcete se podílet na budoucí podobě Prahy 5? Spolurozhodovat, kam budou peníze investovány? Diskutovat nad možnostmi a tématy? Říct svůj názor, kam by se městská část měla posouvat? Zúčastněte se projektu participativního rozpočtu! Občané díky němu mohou navrhnout své vlastní představy, prezentovat je a následně rozhodnout, kam a na co budou peníze použity. Celkem pět milionů korun bude rozděleno na minimálně pět projektů – s tím, že jejich přesný počet bude vycházet z hlasování. Chcete pro Prahu 5 víc? Je to na vás!

Aktuality

7. 06. DŮLEŽITÉ - VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 22. 6. 2017!!!

Zveme všechny navrhovatele, spolunavrhovatele a zejména občany Prahy 5 k 1. VEŘEJNÉMU SETKÁNÍ k projektům v Participativním rozpočtu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 17:30 v Zastupitelském sále MČ Praha 5, 6. patro, Štefánikova 13, 15.

Na setkání budou přímo navrhovateli krátce představeny jejich projekty a bude k nim otevřena široká diskuze. K projektům se vyjádří i odborné útvary ÚMČ, které stále prověřují proveditelnost jednotlivých projektů. Přítomen bude i místostarosta Martin Slabý a další zástupci radnice.

Budeme rádi, pokud nám svoji účast potvrdíte na e-mail karolina.preislerova@praha5.cz.

Navrhovatelé budou ještě do konce týdne osobně pozváni skrze kontakty, které uvedli ve svých návrzích.

Těšíme se na vás!!

26. 05. Dodání všech podkladů k projektům

Cílem participativních rozpočtů je samozřejmě generovat co nejvyšší počet projektů a návrhů, aby občané měli možnost opravdu vybírat, co se jim nejvíce líbí. Proto nechceme eliminovat návrhy, které nebyly podány úplně (přesto samozřejmě včas). U některých projektů nám chybí listinná verze s podpisy minimálně 5 spolunavrhovatelů.

Prosíme tedy o zaslání (či podání na podatelnu ÚMČ) listinných verzí návrhů do konce května.

Děkujeme :-)

23. 05. DĚKUJEME!!!

O půlnoci ze včerejška na dnešek bylo ukončeno podávání nových návrhů projektů. Koordinátorka v nejbližších dnech kontaktuje navrhovatele, kteří nedodali všechny potřebné podklady a vyzve je k doplnění (většinou chybí listinná verze s podpisy spolunavrhovatelů). Následně začne fáze "prověřování realizovatelnosti", tzv. evaluace, kdy budou odborné útvary ÚMČ zjišťovat majetkové vztahy v rámci projektu, adekvátnost finančních odhadů apod. O podrobnostech z evaluační fáze vás budeme informovat jak na webu tak na FB Participativního rozpočtu. https://www.facebook.com/PaRozPrahy5/

Děkujeme všem navrhovatelům za krásné projekty!! 

Časová osa

  • 1. dubna Začátek přijímání návrhů projektů od občanů
  • 22. května Ukončení přijímání návrhů projektů od občanů
  • 22. června Veřejné setkání nad všemi projekty s návrhy na dopracování (od 17:30 v Zastupitelském sále ÚMČ)
  • konec června Termín na dopracování dle našich připomínek
  • srpen Prověřování realizovatelnosti od chvíle ukončení přijímání návrhů (tedy 23. května) do poloviny srpna
  • srpen - září Veřejná prezentace realizovatelných návrhů
  • září - říjen Volba projektů navržených občany
  • říjen Zveřejnění výsledků hlasování