Chcete se podílet na budoucí podobě Prahy 5? Spolurozhodovat, kam budou peníze investovány? Diskutovat nad možnostmi a tématy? Říct svůj názor, kam by se městská část měla posouvat? Zúčastněte se projektu participativního rozpočtu! Občané díky němu mohou navrhnout své vlastní představy, prezentovat je a následně rozhodnout, kam a na co budou peníze použity. Celkem pět milionů korun bude rozděleno na minimálně pět projektů – s tím, že jejich přesný počet bude vycházet z hlasování. Chcete pro Prahu 5 víc? Je to na vás!

Aktuality

Zatím pro vás nemáme žádné novinky

Časová osa

  • 1. dubna Začátek přijímání návrhů projektů od občanů
  • 15. května Ukončení přijímání návrhů projektů od občanů
  • červen Veřejná setkání nad všemi projekty s návrhy na dopracování
  • konec června Termín na dopracování dle našich připomínek
  • srpen Prověřování realizovatelnosti od chvíle ukončení přijímání návrhů (tedy 16. května) do poloviny srpna
  • srpen - září Veřejná prezentace realizovatelných návrhů
  • září - říjen Volba projektů navržených občany
  • říjen Zveřejnění výsledků hlasování